Op het gebruik van deze website (www.dapowerrr.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
DaPowerrr.nl streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat DaPowerrr.nl niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. DaPowerrr.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen DaPowerrr.nl en de gebruiker van de website ontstaan.
E-mail
DaPowerrr.nl garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met DaPowerrr.nl te corresponderen, accepteert u dit risico.
Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. DaPowerrr.nl heeft geen invloed op websites van derden en
is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. DaPowerrr.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van DaPowerrr.nl zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat DaPowerrr.nl daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

En dan nog dit:

Alles op deze website is geschreven vanuit eigen ervaring en moet ook als zodanig gelezen worden. Ik ben geen arts/ergotherapeut of alwetende en iedere persoon is uniek, het kan dus goed zijn dat jij niet dezelfde mogelijkheden hebt als ik terwijl we aan dezelfde ziekte lijden.

Als ik hier iets adviseer, bespreek het dan altijd eerst met je arts of ergotherapeut en wees slim en ga eerst uitproberen of het iets voor je is. Ik ben niet aansprakelijk voor eender welk lichamelijk of geestelijk leed dat voortkomt uit jouw acties na het lezen van mijn blog.