The Netherlands flag and the hand with the bulletin about the ballot box

Het is weer zover! Over 14 dagen mogen we weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ja wij wel ja, 70-plussers hoeven niet en mogen thuis per brief stemmen. Dat er per 70-plusser een begeleider mee moet kijken of de juiste brief wel in de juiste envelop is gegaan is een bijzaak, geen stemgeheim!

Maar wat hebben we te kiezen? Behalve de winnaars van de debatten vergelijken kunnen we niet heel veel. Omdat ik zelf een grootverbruiker van zorg ben is voor mij vooral belangrijk welke veranderingen daar mogelijk op stapel staan. In het bijzonder hoop ik op een wijziging van het eigen risico.

Maar als ik naar een uittreksel van NU.nl kijk ben ik niet bijzonder hoopvol gestemd. De meeste partijen willen het eigen risico in tact houden en soms zelfs verhogen, terwijl er nergens onderbouwing is en de opgeworpen drempel voor zorg uiteindelijk leidt tot hogere zorgkosten.  (de huidige drempel in de coronacrisis zal hier uiteindelijk ook voor zorgen omdat zoveel uitgestelde zorg zal gaan leiden tot een gevorderd stadium in ziektebeeld terwijl dat met wel geleverde zorg mogelijk (deels) voorkomen had kunnen worden)

“Eigen risico

 • VVD: Behouden, maar op termijn vervangen met een eigen bijdrage per behandeling. Vrijwillig te verhogen in ruil voor een lagere zorgpremie.
 • PVV: Voor iedereen afschaffen.
 • CDA: Voor gelijk houden eigen risico.
 • D66: Behouden, maar voor een maximale eigen bijdrage van 100 euro per behandeling, voor maximaal vier behandelingen per jaar. In totaal dus maximaal 400 euro per jaar.
 • GroenLinks: Afbouwen. Zorgpremie fors verlagen.
 • SP: Afschaffen.
 • PvdA: Eigen risico en vrijwillig eigen risico stapsgewijs afschaffen.
 • ChristenUnie: Behouden, maar wel spreiden door medische behandelingen in categorieën in te delen.
 • PvdD: Afschaffen.
 • SGP: Behouden. Mogelijkheid tot kiezen voor hoger vrijwillig eigen risico in ruil voor forse premieverlaging.
 • DENK: Afschaffen.
 • 50PLUS: Terugbrengen naar 200 euro. Kijken of volledige afschaffing mogelijk is.
 • Forum voor Democratie: Verlagen naar 200 euro.”

Maar dat betreft slechts het verplichte eigen risico! Er bestaat ook nog een vrijwillig eigen risico waar “wij” niet voor kunnen kiezen wat extra ongelijkheid in de hand werkt. Ik snap dat mensen het afsluiten voor een paar procenten minder premie maar die moet iedereen volgend jaar gewoon weer opbrengen, dus ook de mensen die én het verplichte eigen risico, en jouw vrijwillig eigen risico inlossen dmv premieverhoging.

Iedereen weet tenslotte, dat het een zorgverzekering niet te doen is om op zwart zaad te zitten 120